Ornamentenzorg conserveert en restaureert bouwkundige ornamenten, in opdracht van overheden, architecten, aannemers en particulieren. Hierbij moet u denken aan ornamentiek in het interieur, in de geveldetaillering of ornamenten vr de gevel zoals stoeppalen. Ornamenten in vele vormen en vervaardigd van verschillende materialen als bijvoorbeeld hout, zink, keramiek (al dan niet geglazuurd), terracotta, kunststeen( 19e eeuw) en natuursteen worden door ons behandeld.

Hiernaast bestaan de werkzaamheden van Ornamentenzorg ook uit het reconstrueren van ornamentiek en het produceren van verdwenen of nieuw ontworpen ornamenten.
De werkzaamheden worden in eigen atelier of op locatie verricht. Daarnaast beschikt Ornamentenzorg over een netwerk van specialisten die ingeschakeld kunnen worden.

Met de ervaring op het gebied van de bouw- en kunsthistorie en onze materiaal- en bouwtechnische kennis kan Ornamentenzorg voorzien in een groeiende vraag naar praktisch, esthetisch maar ook ethisch verantwoord advies.

Ornamentenzorg streeft een intensieve samenwerking na tussen opdrachtgever, overheden, architect en aannemer. Daarnaast kan het een centrale rol spelen bij het uit te voeren werk en het contact tussen de verschillende partijen.